25 thg 9, 2011

Tu một ngày tại chùa Linh Pháp

Ngày 25/9/2011, đạo tràng đã có khóa tu một ngày thật an lạc tại chùa Linh Pháp (Mỹ Hạnh, Đức Hòa, LongAn).

Xem clip 1:


Xem clip 2a:


Xem clip 2b:


Xem clip 3:


Xem clip 4:


Một số hình ảnh: