30 thg 12, 2012

Kỷ niệm "10 năm một chặng đường" tại Hương Hải Thiền Viên


Kỷ niệm "10 năm một chặng đường" tại Hương Hải Thiền Viên (Núi Dinh, Tân Thành, BR-VT) ngày 30/12/2012

Hôm nay, đạo tràng Tùy Duyên đã tổ chức kỷ niệm ngày thành lập để báo cáo về chặng đường của mình suốt 10 năm qua. Từ 02 thành viên là những giáo viên ban đầu, đến nay đạo tràng đã trở thành tập hợp "tùy duyên" của hàng trăm Phật tử đến từ nhiều ngành nghề giai tầng khác nhau trong xã hội. Mục đích tôn chỉ của đạo tràng là đi đến các chùa vùng sâu vùng xa để tu tập và gieo duyên vào mỗi chù nhật hàng tuần, đem pháp âm niệm Phật đến với tất cả chúng sanh có nhân duyên, mong tăng trưởng nhân lành cho mình cho người... Hằng ngày vào các buổi tối, các Phật tử cũng cộng tu tại nhà Phật tử Trí Nhân, hành trì pháp môn niệm Phật, mong cầu vãng sanh Tây phương Cực lạc. Ngoải việc tu tập chánh hạnh, các Phật tử cũng thực hành tu tập trợ hạnh như hoạt động từ thiện, phóng sanh, tu bổ chùa chiền, trợ duyên hướng dẫn cho các đạo tràng còn khó khăn, tụng kinh siêu độ, lập pháp đàn Dược Sư, đảnh lễ ngũ bách danh Quán Thế Âm Bồ Tát, thực hành Tam Bộ Nhất Bái, ấn tống kinh sách, ghi âm kinh sách Phật Giáo... Được hình thành trên cơ sở bình đẳng, hòa hợp, nhờ sự gia hộ của chư Phật, bồ tát, chư thiên, long thần hộ pháp mà những hoạt động này chưa từng ngừng nghỉ từ năm 2002 đến nay.

Ngoài phần báo cáo cùng chương trình văn nghệ "Dâng Lục Cúng", buổi lễ được khởi đầu bằng phần hành lễ Tam Bộ Nhất Bái và kết thúc bằng nghi lễ phóng sanh và cúng dường Trai Tăng. Ngoài ra chương trình cũng không thiếu thời khóa niệm Phật thường lệ của đạo tràng.

Trong chương trình, các Phật tử cũng nhận được những lời sách tấn, pháp nhủ quý báu của TT. Thích Trí Định, xem như đó là sự khích lệ, là hành trang cho bước đường tu tập hành trì sắp tới của đạo tràng Tùy Duyên.

Xin cảm niệm công đức các thiện hữu tri thức, các bạn sen, các mạnh thường quân đã đóng góp công sức sáng lập và duy trì mọi hoạt động của đạo tràng. Xin cảm niệm công đức của quý tăng, ni, Phật tử các chùa Hương Hải Thiền Viên (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quang (Nhơn Trạch, Đồng Nai), Viên Quang (Long Thành, Đồng Nai), Hồng Liên (Long Thành, Đồng Nai), Huệ Nhãn (Giồng Trôm, Bến Tre), Vạn Phước (Châu Thành, Tiền Giang), Long Tường (Châu Thành, Tiền Giang) v.v... đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đạo tràng Tùy Duyên đến chùa niệm Phật, làm từ thiện.


Clip buổi lễ kỷ niệm:Xem album ảnh tại G+Hoạt động sắp tới:

- CN 06/01/2013: Niệm Phật tại chùa Phước Huệ (Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang). Khởi hành lúc 05:00 sáng
Xem hình ảnh chuyến đi lần trước:

- CN 13/01/2013: Niệm Phật, phóng sanh, phát 30 phần quà từ thiện, phát học bổng tại chùa Phước Sanh (Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp). Khởi hành lúc 06:00 sáng

- T6 18/01/2013 & T7 19/01/2013: Niệm Phật, phát quà từ thiện tại tịnh thất A Di Đà (Châu Đốc, An Giang). Khởi hành lúc 12:00 trưa T6 18/01/2013

- CN 20/01/2013: Niệm Phật tại chùa Gia Phước (Bến Lức, Long An). Khởi hành lúc 06:00 sáng

- CN 27/01/2013: Niệm Phật tại chùa Giác Tân (Lái Thiêu, Bình Dương). Khởi hành lúc 06:00 sáng

- CN 03/02/2013: Niệm Phật tại chùa Linh Sơn Từ Vân (Hòa Thành, Tây Ninh). Khởi hành lúc 06:00 sáng