24 thg 9, 2013

Tặng cơm từ thiện tháng 9/2013 kỳ 2

Sáng 24/9/2013, các bạn thiện nguyện đã chuyển đến bệnh nhân nghèo và thân nhân bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM 300 suất cơm chay.

Dự kiến sắp tới, chương trình tặng cơm 2 kỳ/ tháng này sẽ diễn ra vào ngày 14 và 30 tháng âm lịch như trước đây.

Cảm niệm công đức các mạnh thường quân và các Phật tử đã hỗ trợ chương trình từ thiện này.

Xem thêm tại G+ Tâm Tùy Duyên