1 thg 12, 2013

Niệm Phật tại chùa Hồng Liên (An Phước, Long Thành, Đồng Nai) ngày 01/12/2013


Hôm nay đạo tràng về lại chùa Hồng Liên và được chư ni hoan hỷ cho phép hành trì hai thời niệm Phật an lạc. Trước giờ tu tập buổi chiều, các Phật tử đã cùng ôn lại các động tác lạy Phật để chuẩn bị cho chuyến “tam bộ nhất bái” nhân lễ vía từ phụ A-di-đà tại Hương hải thiền viên sắp tới.

Một ngày an lạc!