22 thg 12, 2013

Niệm Phật, trai tăng tại chùa Linh Pháp (Đức Hòa, Long An) ngày 22/12/2013


(http://gplus.to/DaoTrangTuyDuyen)

Sáng 22/12/2013, các Phật tử trở về chùa Linh Pháp thành kính tổ chức lễ cúng dường trai tăng. Dịp này, ngoài thời khóa công phu thường lệ, chư tôn đức tăng đã hướng dẫn các Phật tử tụng kinh Địa Tạng, kỳ siêu cho các vong linh cùng cửu huyền thất tổ.

Một ngày an lạc!

Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên