28 thg 12, 2014

Niệm Phật tại chùa Gia Phước (Thạnh Đức, Bến Lức, Long An) 28/12/2014


Về đây đúng dịp đạo tràng chùa Gia Phước tổ chức đợt tu tập hàng tháng, các Phật tử có một ngày cộng tu thật an lạc. Đợt tu tập này, chùa Gia Phước đã thỉnh sư cô giảng sư Thích Nữ Huệ Trang đến truyền giảng những lời pháp quý báu của Như Lai. Bài pháp chủ đề “Giữ gìn sức khỏe thân - tâm” đã trang bị cho hàng Phật tử nhiều hàng trang quý giá trên bước đường tu tập và xây dựng cuộc sống an lạc tốt đạo đẹp đời.
Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY

21 thg 12, 2014

Niệm Phật tại chùa Quan Âm (Thuận Thành, Cần Giuộc, An Giang) 21/12/2014

 

Hôm nay các Phật tử đã có một ngày lễ Phật sám hối và niệm Phật thật an lạc khi quay trở về chùa Quan Âm. Trên đường về, thuận theo lời mời của một liên hữu, đạo tràng lại có thêm một thời niệm Phật khi ghé thăm ngôi nhà mới xây của liên hữu này.

Xin cảm niệm công đức của cô Tư và cô Diệu Hòa đã hỗ trợ toàn bộ tiền xe của chuyến đi tu tập này.

Một ngày an lạc!Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY