5 thg 1, 2014

Niệm Phật, phóng sanh, từ thiện tại chùa Phước Sanh (Châu Thành Đồng Tháp)


Mặc dù khởi hành cũng khá sớm, nhưng khi đến chùa Phước Sanh, đã thấy các Phật tử đạo tràng nơi đây trang nghiêm niệm Phật. Có thể thấy, đạo tràng niệm Phật chùa Phước Sanh ngày một đông hơn và các Phật tử cũng ngày càng tu tập tinh tấn hơn.

Sau nghi thức phóng sinh thả chim cá, Phật tử 2 nhóm đạo tràng lại tiếp tục cùng nhau hành trì hai thời niệm Phật an lạc. Khoảng nghỉ giữa hai thời công phu là phần phát quà cho các cụ già neo đơn và các em nhỏ có gia cảnh khó khăn trong sự góp mặt của các anh đại diện cho chính quyền địa phương. Dịp này, các Phật tử đã chuyển các phần học bổng học kỳ 2 cho một số em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học nơi đây.

Trước giờ công phu chiều, được sự hứa khả và chứng minh của ni sư trụ trì, Phật tử đạo tràng chùa Phước Sanh và đạo tràng Tùy Duyên đã có buổi giao lưu ngắn. Các Phật tử cũng đã trao nhau những món quá ý nghĩa để cùng khuyến tấn nhau trong quá trình tu tập.

Thêm một ngày an lạc!


Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên