9 thg 2, 2014

Niệm Phật, cầu giải oan gia, phóng sanh tại chùa Long Tường (Châu Thành, Tiền Giang) 09/2/2014

(http://gplus.to/DaoTrangTuyDuyen)

Chuyến đi niệm Phật tại chùa Long Tường được diễn ra sớm hơn một tuần so với dự kiến. Các Phật tử đã có một ngày tu tập an lạc cùng với hoạt động phóng sanh thả cá ở con sông sau chùa.

Thêm một ngày an lạc!Xem thêm ảnh tại G+ ĐT Tùy Duyên

Xem các hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây