31 thg 3, 2014

Kính viếng cố Đại lão Hòa thượng Thượng TRÍ Hạ TỊNH tối 30/3/2014

Tối 30/3/2014, các Phật tử đã đến chùa Vạn Đức kính viếng giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh. Nguyện cầu cho giác linh ngài cao đăng Phật quốc.