2 thg 3, 2014

Niệm Phật tại chùa Ấn Chứng (TT. Đức Hòa, Đức Hòa, Long An) 02/03/2014


Đã lâu lắm rồi các Phật tử lại mới đủ duyên về đạo tràng chùa Ấn Chứng tu tập. Một lần nữa mọi người lại được đón tiếp ân cần chu đáo.

Xin cảm niệm công đức chư tăng cùng Phật tử chùa Ấn Chứng đã tạo mọi điều kiện cho để các Phật tử có được một ngày tu tập thật an lạc!

Xem thêm ảnh tại Google Plus

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây