9 thg 4, 2014

Niệm Phật, cúng dường trai tăng tại chùa Pháp Thạnh (Long Hậu, Cần Giuộc, Long An) 09/04/2014

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Dịp nghỉ lễ mùng 10/3, các Phật tử đã đến chùa Pháp Thạnh cùng tu tập và cúng dường trai tăng. Tại đây, các Phật tử còn được chư tôn đức tăng hướng dẫn nghi thức sám hối lục căn và cúng vong trăm họ, cầu siêu cửu huyền thất tổ.


Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây