27 thg 4, 2014

Niệm Phật, phóng sanh tại chùa Huỳnh Long (Cai Lậy, Tiền Giang) 27/04/2014

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Hôm nay, đạo tràng Tùy Duyên có dịp gieo duyên với đạo tràng mới ở Bình Phú II, Cai Lậy Tiền Giang. Tại chùa Huỳnh Long, các Phật tử đã thành tâm tổ chức phóng sanh thả các loài thủy cầm và trì tụng kinh cầu giải oan gia.

Thêm một ngày an lạc!
Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây