6 thg 4, 2014

Niệm Phật, phóng sanh tại chùa Nam An (Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang) 06/04/2014


Mỗi lần về chùa Nam An là mọi người có dịp được chư tăng ni hướng dẫn ra sông Tiền cùng phóng sanh thả cá. Buổi lễ phóng sanh viên mãn càng khiến cho ngày tu tập của các Phật tử trọn phần công đức, an lạc.

Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây