4 thg 5, 2014

Niệm Phật, cúng dường trai tăng tại Hương Hải Thiền Viên (Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT) 04/05/2014


Hôm nay, các Phật tử trở về Hương Hải thiền viên để cùng tu tập và cúng dường trai tăng. Chào mừng mùa lễ Phật Đản, các Phật tử hàng ngũ trang nghiêm cùng niệm Phật Bổn Sư kinh hành lên chánh điện trước khi vào các khóa lễ. Dịp này, thầy trụ trì Thích Trí Định cũng đã tổ chức lễ quy y truyền giới cho một số vị cũng như quy y linh cho các vong linh quyến thuộc của các Phật tử trong đạo tràng.

Thêm một ngày an lạc!
Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới (được cập nhật tại đây