18 thg 5, 2014

Niệm Phật, cúng dường trường hạ tại chùa Linh Nguyên và Long Thành (Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An) 18/05/2014


Nhân mùa An cư kiết hạ, các Phật tử đã tổ chức chuyến cúng dường trường hạ tại các hạ trường chùa Linh Nguyên và Long Thành. Đây là dịp cho các Phật tử gieo trồng công đức phước điền, hộ trì và tạo thuận duyên cho chư tăng ni an tâm tu tập trong mùa an cư này.

Ngoài tịnh vật nhận được từ các Phật tử, BTC cũng nhận được sự ủng hộ tịnh tài của nhóm Mai Đoàn (500.000đ), cô Lý Lâm (500.000đ), cô 10 (500.000đ), cô Diệu Đăng (500.000đ), cô Thúy (200.000đ), các Phật tử khác (500.000đ)…

Xin cảm niệm công đức của quý vị, kính chúc khóa an cư của chư tăng ni viên mãn tốt đẹp!
Hoạt động sắp tới được cập nhật tại: http://daotrangtuyduyen.blogspot.com/p/lich-hoat-ong_26.html)