11 thg 5, 2014

Niệm Phật tại chùa Bửu Lâm (Long Hải, Long Điền, BR-VT) 11/05/2014


Hôm nay, các Phật tử trở về chùa Bửu Lâm tu tập đúng dịp mừng sinh nhật các đạo hữu có ngày sinh trong tháng 5. Và như các lần trước, các Phật tử nhận được sự tiếp đón ân cần chu đáo của ni sư, Phật tử đạo tràng Bửu Lâm và được thết đãi một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng.

Ngoài thời khóa tụng niệm thường lệ, mọi người đã cò thêm thời tụng kinh Phổ Môn và niệm Phật kinh hành quanh tượng ngài Quán Âm, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, đất nước an ổn, thoát khỏi cảnh chiến tranh, nhân dân ấm no, an lạc.

Buổi chiều, mọi người đến tham quan và đảnh lễ Tam Bảo tại tịnh xá Ngọc Hải gần đó.

Một ngày an lạc!
Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây