25 thg 5, 2014

Niệm Phật tại chùa Huệ Nhãn (Giồng Trôm, Bến Tre) và cúng dường trường hạ tại chùa Bạch Vân (TP. Bến Tre) và chùa Sắc Tứ (Châu Thành, Tiền Giang) 25/05/2014


Hôm nay, các Phật tử Tùy Duyên cùng rất đông Phật tử đạo tràng Huệ Nhãn lại có dịp cộng tu tại chùa. Tất cả đều hoan hỷ khi thấy đạo tràng chùa Huệ Nhãn ngày càng phát triển, Phật tử về chùa tu tập ngày càng đông, càng tinh tấn.

Sau giờ độ ngọ, các Phật tử được ni sư Linh Ẩn hướng dẫn di chuyển về trường hạ chùa Bạch Vân (P6, TP. Bến Tre, Bến Tre) đảnh lễ cúng dường, hộ trì chư tôn hành giả ni đang tu học tại nơi này. Tiếp đó, xe chở đoàn về chùa Sắc Tứ Linh Thứu (Châu Thành, Tiền Giang). Đây là một trong bốn điểm hạ GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức trong năm nay với hàng trăm ni chúng. Tại đây, ngoài nghi thức tác bạch cúng dường chư ni trong mùa an cư, các Phật tử cũng được ni sư trụ trì cùng chư ni hoan hỷ cho phép một thời niệm Phật an lạc!
Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây