15 thg 6, 2014

Niệm Phật tại chùa Giác Thiền (Cái Răng, Cần Thơ) và cúng dường 2 trường hạ tại Cần Thơ ngày 15/06/2014


Trước khi trở về chùa Giác Thiền tụng kinh, niệm Phật, đoàn đã đến tham quan, cúng dường và đảnh lễ tam bảo tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ). Buổi chiều, các Phật tử đã đến thăm và cúng dường chư tăng ni tại hạ trường chùa Bửu Trì và chùa Phật Học (Ninh Kiều, Cần Thơ). Tại các điểm trường hạ, các Phật tử đều được chư tăng ni hoan hỷ cho phép một thời niệm Phật thật là an lạc.Xem thêm ảnh tại đây


Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây