22 thg 6, 2014

Niệm Phật tại chùa Viên Quang (Long Thành, Đồng Nai) ngày 22/06/2014


Về Viên Quang lần này, các Phật tử lại được ni sư trụ trì cùng chư ni hướng dẫn trì tụng kinh Vô Lượng Thọ và nghi thức sám hối giải oan gia. Buổi chiều, các Phật tử trì tụng kinh Dược Sư, tiếp nối pháp đàn Dược Sư đang được hành trì.

Trước đó, mọi người đã tổ chức buổi liên hoan nho nhỏ trên xe để chúc mừng sinh nhật các liên hữu có ngày sinh trong tháng 6 này


Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên


Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây