13 thg 7, 2014

Niệm Phật tại chùa Khánh Lâm (Đăng Hưng Phước, Chợ Gạo, Tiền Giang) 13/07/2014


Khởi đầu ngày cộng tu tại chùa Khánh Lâm, các Phật tử tiếp tục dành ít thời gian cho việc trao đổi Phật pháp, giải thích nghi thức tụng niệm. Tiếp đó, mọi người hành trì Kinh Pháp Hoa – phẩm Phổ Môn, nối tiếp ngày thứ 5 của tuần lễ Pháp đàn Quán Thế Âm. Sau thời khóa tu tập buổi chiều, đạo tràng lại có thêm buổi sinh hoạt nho nhỏ để chúc mừng các Phật tử có ngày sinh trong tháng 7 này.

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây