6 thg 7, 2014

Niệm Phật tại chùa Long Tường (Châu Thành, Tiền Giang) và cúng dường trường hạ chùa Hòa Bình (Cần Giuộc, Long An) 06/07/2014


Trước khi vào thời khóa tu tập thường lệ, các Phật tử đã có buổi sinh hoạt trao đổi Phật pháp tại chánh điện chùa Long Tường. Đây là buổi sinh hoạt quý báu nhằm giúp các thành viên mới cũng như cũ tìm hiểu thêm quyển nghi thức mà mình trì tụng suốt thời gian qua. Đợt này, các Phật tử cũng đã tổ chức nghi thức phóng sanh thả cá ở con sông sau chùa.

Sau giờ độ ngọ, đoàn đã di chuyển đến trường hạ chùa Hòa Bình (Long An) lễ phẩm cúng dường chư ni nơi đây nhân mùa an cư kiết hạ. Sau pháp tác bạch cúng dường, Phật tử Tùy Duyên tiếp tục có thêm một thời niệm Phật rất thanh tịnh.
Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây