3 thg 8, 2014

Niệm Phật tại chùa Quảng Châu (Cù Bị, Châu Đức, BR-VT) 03/08/2014


Hôm nay, lần đầu tiên đạo tràng về ngôi chùa ở vùng sâu trên địa bàn nông trường Cù Bị, xã Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời khóa buổi chiều vừa bắt đầu không lâu thì một cơn mưa giông ập đến, đe dọa chánh điện của ngội chùa cũ vốn nhiều nơi bị dột. Tuy vậy, chư tăng cùng Phật tử chùa Quảng Châu đã tất bật chống tạt, hứng dột để thời khóa tu tập của các Phật tử được liên tục trong thanh tịnh và trang nghiêm.Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây