20 thg 8, 2014

Thương quý chia tay Phật tử Bửu Niệm


Từ nay, hình ảnh quen thuộc của vị Phật tử khiếm thị trên hàng ghế đầu các chuyến xe của đạo tràng Tùy Duyên rong ruổi về các chùa niệm Phật không còn nữa. Ngày 20/8/2014, sau thời gian bạo bệnh, liên hữu Bửu Niệm (tức chú Nguyễn Văn Tới) đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 59. Chúng ta thương quý chia tay một người anh, người chú, người bạn đạo và một Phật tử thuần hành đã gắn bó trên từng bước chân của đạo tràng trong nhiều năm qua. Mong đạo hữu không buông lơi câu niệm Phật, luôn nương tựa vào câu Phật hiệu A-di-đà, như là một hành trang bước tiếp về cõi Phật. Ngưỡng nguyện Đức A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng từ bi tiếp độ hương linh của người vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Linh cữu Phật tử Bửu Niệm được quàng tại tư gia và được di quan đến hỏa đài Đa Phước vào lúc 06h00 ngày 22/08/2014.

Kính báo,