28 thg 9, 2014

Niệm Phật tại chùa Long Phú (Tân Lợi, Tân Phú Tây, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) 28/9/2014


Sau hơn hai năm, chùa Long Phú giờ đây đã có nhiều thay đổi, ngôi bảo điện đã được hoàn thành, thật rộng rãi và uy nghiêm! Các Phật tử đã có hai thời khóa tu tập thật an lạc, lại được ni sư trụ trì ban cho những lời pháp nhủ thật quý báu. Cũng như lần trước, Phật tử Tùy Duyên cũng có thời gian ngắn cộng tu và tặng quà cho nhóm các em thiếu nhi đang sinh hoạt Phật pháp tại đạo tràng Long Phú.

Thêm một ngày an lạc!

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây