30 thg 11, 2014

Niệm Phật, tặng quà từ thiện tại chùa Phước Long (Đức Hòa, Long An) 30/11/2014


Hôm nay, các Phật tử đạo tràng lần đầu về chùa Long Phước tu tập. Ngoài việc hứa khả cho thời gian hành trì tu tập, thầy trụ trì cùng chư tăng còn tạo điều kiện và hướng dẫn cho Phật tử tặng quà cho người nghèo địa phương, trọn vẹn một ngày thực hành tu phước, tu huệ.

Một ngày an lạc!

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây

23 thg 11, 2014

Niệm Phật, cúng dường trai tăng tại chùa Linh Phước (Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An) 23/11/2014Được sự giúp đỡ của thầy trụ trì chùa Linh Sơn cùng sự chứng minh của chư tôn đức tăng, các Phật tử đã thiết lễ cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức cho hương linh bạn sen Diệu Hải. Ngoài ra, các Phật tử còn có hai thời niệm Phật an lạc tại ngôi chùa đang được tu sửa này.

Một ngày an lạc!
Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây

22 thg 11, 2014

Giao lưu cộng tu với Phật tử Tùy Duyên 3 và Phật tử khiếm thị Tân Bình tại chùa Linh Phước (Q1, TPHCM) 22/11/2014


Đủ duyên lành, sàng 22/11/2014, Phật tử Tùy Duyên một lại có thêm dịp giao lưu và cộng tu với bạn sen khiếm thị Tùy Duyên 4. Đợt này, có thêm sự tham gia của 10 bạn khiếm thị đến từ Tân Bình.

Dự kiến, thứ Bảy 29/11/2014, Tùy Duyên lại có thêm buổi cộng tu với các liên hữu khiếm thị (Tùy Duyên 4)Hoạt động sắp tới: