22 thg 11, 2014

Giao lưu cộng tu với Phật tử Tùy Duyên 3 và Phật tử khiếm thị Tân Bình tại chùa Linh Phước (Q1, TPHCM) 22/11/2014


Đủ duyên lành, sàng 22/11/2014, Phật tử Tùy Duyên một lại có thêm dịp giao lưu và cộng tu với bạn sen khiếm thị Tùy Duyên 4. Đợt này, có thêm sự tham gia của 10 bạn khiếm thị đến từ Tân Bình.

Dự kiến, thứ Bảy 29/11/2014, Tùy Duyên lại có thêm buổi cộng tu với các liên hữu khiếm thị (Tùy Duyên 4)Hoạt động sắp tới: