23 thg 11, 2014

Niệm Phật, cúng dường trai tăng tại chùa Linh Phước (Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An) 23/11/2014Được sự giúp đỡ của thầy trụ trì chùa Linh Sơn cùng sự chứng minh của chư tôn đức tăng, các Phật tử đã thiết lễ cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức cho hương linh bạn sen Diệu Hải. Ngoài ra, các Phật tử còn có hai thời niệm Phật an lạc tại ngôi chùa đang được tu sửa này.

Một ngày an lạc!
Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây