9 thg 11, 2014

Niệm Phật tại chùa Phước Lâm (Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang) 09/11/2014


Về chùa Phước Lâm lần này đúng dịp đạo tràng nơi đây tổ chức Đại lể Pháp đàn Bồ-tát Quán Thế Âm cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thới dân an và cầu siêu bạt độ chư hương vong linh, cửu huyền thất tổ. Dưới sự hướng dẫn và chứng minh của chư tôn đức tăng ni, các Phật tử đã trì tụng kinh Địa Tạng và trì chú đại bi là các thời khó hành trì trong đại lễ pháp đàn diễn ra trong hai ngày này.
















Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY