6 thg 11, 2014

Tặng cơm từ thiện đợt 1 tháng Chín (nhuận) - Giáp Ngọ ngày 06/11/2014


Hôm nay, nhóm thiện nguyện lại hoàn thành hơn 700 phần cơm chay để gửi đến các bệnh nhân nghèo và thân nhân tại bệnh viện Truyền Máu – Huyết Học và Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM. 

Dự kiến, lần nấu cơm tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 21/11/2014 (29/9 nhuận ÂL).


Xem thêm ảnh tại G+ Tâm Tùy Duyên

Xem Lịch Hoạt Động được cập nhật tại đây