6 thg 12, 2014

Giao lưu cộng tu với liên hữu khiếm thị Tùy Duyên 4 tại chùa Linh Phước (Q1, TPHCM) 06/12/2014


Sáng thứ bảy 06/12, nối tiếp hoạt động giao lưu với liên hữu Tùy Duyên 3 vào tuần trước, gia đình Tùy Duyên lại có buổi sinh hoạt cộng tu với liên hữu Tùy Duyên 4. Buổi cộng tu diễn ra thật an lạc trong niềm hoan hỷ của mọi người

Xin cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân cùng bạn sen Tùy Duyên đã tiếp tục chia sẻ những món quà với các bạn đạo khuyết căn còn nhiều khó khăn này.

Một ngày an lạc!Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây