7 thg 12, 2014

Niệm Phật tại chùa Bửu Minh (Lân Tây, Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre) 07/12/2014


Sau nhiều năm mới quay về chùa Bửu Minh, mọi người nhận thấy nhiều thay đổi ở ngôi già lam này. Một ngôi chánh điện to đẹp, trang nghiêm đã được xây dựng nơi đây. Về đây nhân lúc đạo tràng chùa Bửu Minh tổ chức lễ chung tuần của một hương linh, các Phật tử lại có dịp gieo trồng ruộng phước khi cùng tham gia vào buổi lễ cúng dường trai tăng.

Thời khóa tu tập kết thúc, các Phật tử được thưởng thức những lời cac cổ thật ngọt ngào của thầy trụ trì.

Một ngày an lạc!

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây