28 thg 12, 2014

Niệm Phật tại chùa Gia Phước (Thạnh Đức, Bến Lức, Long An) 28/12/2014


Về đây đúng dịp đạo tràng chùa Gia Phước tổ chức đợt tu tập hàng tháng, các Phật tử có một ngày cộng tu thật an lạc. Đợt tu tập này, chùa Gia Phước đã thỉnh sư cô giảng sư Thích Nữ Huệ Trang đến truyền giảng những lời pháp quý báu của Như Lai. Bài pháp chủ đề “Giữ gìn sức khỏe thân - tâm” đã trang bị cho hàng Phật tử nhiều hàng trang quý giá trên bước đường tu tập và xây dựng cuộc sống an lạc tốt đạo đẹp đời.
Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY