11 thg 1, 2015

Niệm Phật, phóng sanh và từ thiện tại chùa Phước Sanh (Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp) 11/1/2014


Chuyến tu tập tại chùa Phước Sanh lần này cũng là dịp để đoàn chuyển các phần học bổng kỳ 2 năm học 2014-2015 cho các em sinh viên học sinh địa phương. Được sự giúp đỡ cùa ni sư trụ trì, các liên hữu cũng đã tổ chức tặng quà cho các cụ già cùng các em nhỏ nghèo khó ở địa phương. Trước đó, theo sự hướng dẫn của ni sư trụ trì, cả đoàn đã lên ghe ra giữa sông để tổ chức lễ phóng sanh cá.

Chuyến trở về, du phải ngồi chờ đến 2 giờ trên đoạn đường cao tốc do xe hư, nhưng cả đoàn vẫn giữ sự hoan hỷ, an lạc!


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY