25 thg 1, 2015

Niệm Phật tại chùa Linh Sơn Từ Vân (Thái Bình, Châu Thành, Tiền Giang) 25/1/2015


Dịp cuối năm Tết sắp đến, đạo tràng lại trở về chùa Linh Sơn Từ Vân cùng tu tập. Và lần nào các Phật tử cũng nhận được sự tiếp đón ân cần của sư trụ trì cùng quý vị Phật tử. Thêm một ngày tu tập an lạc cho các Phật tử đạo tràng Tùy Duyên.
Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây