1 thg 2, 2015

Niệm Phật tại chùa Linh Phong (Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang) 01/2/2015


Sáng 01/2/2015, các Phật tử lại có dịp trở về đạo tràng chùa Linh Phong và có một ngày tu tập niệm Phật thật an lạc nơi đây.


Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây