1 thg 3, 2015

Niệm Phật, lễ Phật tại Hương Hải thiền viên (Tân Thành, BR-VT) 01/3/2015


Sáng 01/3/2015, các Phật tử đã trở về Hương Hải thiền viên thực hành pháp “tam bộ nhất bái” và tổ chức phóng sanh, nguyện cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an.

Buổi chiều, đạo tràng đã có thêm một thời niệm Phật chùa Long Vân (Biên Hòa, Đồng Nai) trước khi quay về.

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây