29 thg 3, 2015

Niệm Phật tại chùa Ấn Chứng (TT. Đức Hòa, Đức Hòa, Long An) 29/3/2015


Hôm nay, đạo tràng Tùy Duyên lại nhận được sự tiếp đón ân cần chu đáo của chư Tăng, Phật tử khi quay về huyện Đức Hòa, về chùa Ấn Chứng tu tập. Vượt qua thời tiết oi bức trong những ngày này, mọi người đã có một ngày tu tập trọn vẹn, an lac.
Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây