5 thg 4, 2015

Niệm Phật tại chùa Long Tường (Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang) 05/4/2015


Nhân dịp lễ vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, các Phật tử đã có thời khóa tụng kinh Pháp Hoa – phẩm Phổ môn, trì danh hiệu Ngài và phóng sanh, thả cá tại Long Tường tự để cầu nguyện cho quốc thới dân an. Cũng trong sự kiện này, đoàn đã về viếng chùa Phước Lâm (xã Thân Cửu Nghĩa), cùng kinh hành, niệm hồng danh bồ-tát.


Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây