14 thg 6, 2015

Cúng dường các trường hạ chùa Linh Nguyên, Long Thành (Long An) và chùa Bình An (TPHCM) 14/6/2015


Cứ mỗi độ hè về, chư Tăng Ni cùng qui tập để tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ, dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tuệ. Đây cũng là dịp cho hàng Phật tử tại gia phát tâm cúng dường, gieo trồng ruộng phước, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng, Ni an cư tu học.

Thực hành bổn phận hộ trì đạo pháp của người Phật tử tại gia, kết hợp chương trình tu tập niệm Phật tuần này, các liên hữu Tùy Duyên đã tổ chức cúng dường các trường hạ chùa Linh Nguyên, chùa Long Thành (Đức Hòa, Long An) và chùa Bình An (Bình Tân,TPHCM).


Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây