12 thg 7, 2015

Cúng dường các trường hạ tại Tân Thành (BR-VT) và Long Thành (Đồng Nai) 12/7/2015


Tiếp tục các Phật sự trong mùa an cư kiết hạ, ngày 12/7/2015, các Phật tử đã có chuyến viếng thăm và cúng dường ba trường hạ Ngọc Thạnh, Huệ Minh (Tân Thành, BR-VT) và Viên Âm (Long Thành, Đồng Nai). Dịp này, Phật tử Tùy Duyên cũng dừng chân tại chùa Viên Quang (Long Thành, Đồng Nai) và được ni sư trụ trì cho phép một thời khóa niệm Phật thật an lạc.

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY