2 thg 8, 2015

Cúng dường trường hạ, trai tăng tại chùa Thanh Long (TT. Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước) 02/8/2015


Có lẽ có sự dắp xếp vô hình nào đó nhưng cũng là một thắng duyên khi tuần này các Phật tử đặt chân đến trường hạ Thanh Long (nơi đặt VP ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước). Chư tôn Hòa thượng Tôn đức tăng đã từ bi nạp thọ phẩm vật cúng dường trường hạ và cúng dường trai tăng, còn ban cho quý vị Phật tử những lời pháp quý báu. Dù đang trong thời kỳ thanh tịnh an cư, hòa thượng trụ trì cùng tăng chúng cũng đã hoan hỷ hứa khả cho các Phật tử những thời khóa tu tập niệm Phật an lạc.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY