16 thg 8, 2015

Niệm Phật tại chùa Long Tường (Châu Thành, Tiền Giang) 16/8/2015


Về chùa Long Tường, ngoài thời khóa tụng kinh niệm Phật, hôm nay các Phật tử lại đủ duyên lành cúng dường trai tăng để gieo ruộng phước, đồng thời phóng sanh thả cá, cúng thí cô hồn để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá vãng.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY