9 thg 8, 2015

Niệm Phật tại chùa An Tân (Bình Tân, Gò Công Tây, Tiền Giang) 09/8/2015


Lại thêm một thắng duyên khi chuyến tu tập niệm Phật tại chùa An Tân lần này được sự chứng minh của chư Tôn Hòa thượng, Tôn đức tăng ở xã Gò Công Tây. Ngoài thời khóa tu tập, các Phật tử cũng phát tâm chia sẻ các phần quà cho bà con nghèo nơi đây.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY