6 thg 9, 2015

Niệm Phật tại tịnh thất A-di-đà (Châu Đốc) và từ thiện tại An Giang 04-06/9/2015


Mùa tựu trường hàng năm, các Phật tử lại có dịp trở về An Giang để phát học bổng và tặng quà cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Ngoài các thời khóa tu tập tại tịnh thất A-di-đà, mọi người cũng đã tổ chức lễ phóng sanh và đến chia sẻ các phần quà cho bà con nghèo tại Châu Đốc, Tịnh Biên và Châu Thành (An Giang).
Xin cảm niệm công đức đại đức Thích Thiện Thành, quý vị mạnh thường quân cùng quý Phật tử đã quan tâm, chăm sóc cho các em cùng bà con nghèo nơi đây.


Mời xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY