11 thg 10, 2015

Niệm Phật tại chùa Huệ Nhãn (Giồng Trôm, BếnTre) 11/10/2015


Một ngày tu tập cùng với các Phật tử khiếm thị đạo tràng chùa Huệ Nhãn thật an lạc! Chia sẻ với các bạn đồng tu còn nhiều khó khăn, các Phật tử đã dành một ít quà gửi tặng các bạn đạo.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY