18 thg 10, 2015

Niệm Phật tại chùa Thiên Ân (Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) 18/10/2015


Vượt qua những khu rừng cao su heo hút, chuyến xe chở đoàn đã đến chùa Thiên Ân, ngôi tự viện còn nhiều khó khăn nằm trong xã nghèo Sông Ray thuộc huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Nơi ngôi chánh điện bé nhỏ, các Phật tử đã có một ngày niệm Phật tu tập nhiều an lạc.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY