1 thg 11, 2015

Niệm Phật tại chùa Linh Châu (Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An) 01/11/2015


Sáng nay, các Phật tử về đạo tràng chùa Linh Châu tu tập và cúng dường trai tăng. Đây cũng là dịp để một số Phật tử tỏ lòng tri ân đến chư tăng tại các tự viện ở Long An đã đến viếng, tụng kinh cầu siêu và đưa tang người thân vừa quá vãng gần đây. Trong buổi sáng, chư tăng nơi đây cũng tạo điều kiện để các Phật tử tổ chức tặng quà cho bà con khiếm thị và bà con nghèo địa phương.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY