29 thg 11, 2015

Niệm Phật tại chùa Long Hòa (Quê Mỹ Thạnh, Tân Trụ, Long An) 29/11/2015


Dù chưa hoàn thiện, nhưng ngôi chánh điện chùa Long Hòa đã hình thành sau nhiều năm được thầy trụ trì cùng chư Phật tử chăm chút xây dựng. Tại ngôi chánh điện mới, các Phật tử đã có thời khóa tu tập hành trì niệm Phật, lễ Phật sám hối, cầu giải oan gia. Nghi thức cúng thí cô hồn cũng d9uco75 các Phật tử thực hành giữa hai thời khóa trước khi độ ngọ.

Thêm một ngày an lạc!Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây