8 thg 11, 2015

Niệm Phật tại Hương Hải thiền viên (Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT) 08/11/2015


Hôm nay, các Phật tử trở về Hương Hải thiền viên tu tập. Ngoài thời khóa niệm Phật thường lệ, các liên hữu cũng đã hoàn hành nhiều Phật sự khác như cúng dường trai tăng, cúng vong và tặng quà cho bà con nghèo. Cuối buổi, thầy trụ trì đã dành thời gian gửi đến các Phật tử một bài pháp quý báu.

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY