22 thg 11, 2015

Niệm Phật tại tịnh thất An Tâm (Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An) 22/11/2015


Hôm nay, mọi người lần đầu đến với đạo tràng tịnh thất An Tâm. Ngôi già-lam vẫn trong thời kỳ xây dựng nên các Phật tử công phu niệm Phật tại ngôi chánh điện tạm. Mặc dù vậy, trước sự hoan hỷ hưa khả của chư tăng, các Phật tử có hai thời niệm Phật thật viên mãn.

Một ngày an lạc!Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY